Kdo jsem Pro jednotlivce Pro podniky Krizová pomoc Semináře a kurzy Ceník služeb Kontakty
Diagnostika konkrétních
problémů člověka ...více zde »
Prevence zdraví ...více zde » Hyperaktivita,poruchy chování,
výchovné obtíže ...více zde »
Řešení psychosomatických
symptomů ...více zde »
Neplodnost ...více zde » Spolupráce s lékaři ...více zde »

Poradenství pedagogicko-výchovné:

—  Výchovné poradenství – v důvěrném poradenském rozhovoru si rodiče mohou      ověřit vhodnost působení dosavadních vnějších vlivů i vlastních výchovných přístupů vůči dítěti.      Případně mohou získat další doporučení a inspiraci, jak tyto věci měnit v zájmu budoucího      zdárného vývoje dítěte.

—  Odborná pomoc při zvládání krizových stavů, vztahových a osobních problémů dětí a      adolescentů - poradenská intervence u dětí předškolního věku, žáků základních a středních škol,      zákonných zástupců a učitelů v životní krizi či nouzi a individuální pomoc těmto jedincům při      zpracování krize v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka

—  Individuální práce s dětmi v předškolním věku s nerovnoměrným vývojem, s obtížemi v adaptaci,      školsky nezralých apod.


Poradenství osobního rozvoje

 – pomoc při řešení problémů v osobním životě
 – pomoc při zvládání stresu
 – prostor pro sebepoznávání a objevování vlastních možností
 – znovuobjevování pocitů radosti, naděje a smyslu života


Poradenství vztahové

 – pomoc při řešení problémů a nedorozumění ve vztazích
 – pomoc při řešení předmanželských a manželských záležitostí
 – pomoc při řešení rozvodových situací partnerů i dětí


Poradenství krizové

 – poradenství v oblasti závislostí a poruch příjmu potravy
 – překonávání utrpení u traumatických životních zkušeností
 – podporu, porozumění a bezpečné zázemí v obtížných životních situacích
 – mediační jednání (řešení konfliktu alternativním způsobem)


Psychosomatické zdravotní problémy:

 – léčba neplodnosti
 – léčba psychických problémů
 – hledání příčin často se opakujících nemocí (angíny, katary horních či dolních cest dýchacích, atd.)
 – léčba nadváhy
 – léčba ekzémů a vyrážek
 – pomoc při nádorových onemocnění
 – vyčerpanost, únava, deprese


Samozřejmostí je:

 – diskrétnost a anonymita (nejsme vázány smluvními vztahy s žádnou institucí)
 – mlčenlivost
 – respekt k vaší osobnosti
 – podpora
 – bezpečný prostor pro sdělení vašich problémů

Zpět na úvod Kontakt